Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Atmosfärsvetenskap

Atmosfärsvetenskap analyserar hur grundläggande atmosfärskemiska och -fysikaliska processer påverkar ekosystem, luftkvalitet, hälsa och klimat. Genom studier på molekylär nivå bidrar vår forskning till en bättre förståelse av transport- och reaktionsprocesser i atmosfären.

Våra studier av aerosoler, atmosfäriska ytor och molnbildande partiklar är viktiga för att förstå utvecklingen av atmosfären och jordens klimat. Vår forskning bidrar även med kunskap för andra områden såsom kolloidal kemi, nanoteknik, medicin och hållbar utveckling.

Våra forskare har kompetenser i kemi, fysik, geovetenskap och ekosystem och arbetar mellan- och tvärvetenskapligt inom flera externa nätverk, exempelvis:

  • Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)
  • Göteborgs luft- och klimatnätverk (GAC)
  • Offentliga organisationer såsom IVL svenska miljöforskningsinstitut och Göteborgs Stad
  • Privata organisationer och företag såsom RISE och AstraZeneca.

Vi forskar i unika laboratoriemiljöer med avancerad utrustning såsom molekylstrålespektrometerar och flödesrörsreaktorer och deltar i mätkampanjer där vi karakteriserar valda delar av atmosfären.

Forskning för hållbar utveckling

Atmosfärsvetenskaplig forskning berör många av FN:s globala hållbarhetsmål. Den är viktig för att förstå många av de utmaningar som berör hållbart jordbruk, vår hälsa, användningen av fossilbränslebaserad energi, utvecklingen av stadsmiljöer, ekosystem och klimat.

Några exempel:

  • Enligt WHO kan var nionde dödfall världen över kopplas till luftföroreningar.
  • Förändrade klimat- och nederbördsmönster kan förändra jordbruksproduktiviteten, tillgången till rent vatten, samhällets hållbarhet och i extrema fall utlösa massmigrationer och konflikter.

En bättre insikt i de grundläggande processerna som skapar luftföroreningar, ändrar molnens bildning och egenskaper samt processer som tvingar fram kemiska omvandlingar är exempel på områden där atmosfärsvetenskaplig forskning kan bidra till globala lösningar, nu och i framtiden.

Forskningsområden

Aerosoler, moln, klimatinteraktioner

Organiska aerosoler, partiklar, iskristaller och vattendroppar är viktiga för molnbildning. Eftersom moln är väsentliga för hur vårt klimat utvecklas är det viktigt att öka förståelsen för molnens påverkan på kemiska och fysikaliska processer i atmosfären.

Luftkvalitet

Våra forskare arbetar med att identifiera och fylla kunskapsluckor om luftkvalitet och dess påverkan på livskvaliteten.

Energi och transport

För att säkerställa en hållbar framtid behöver vi förstå hur utsläpp från energi- och transportsektorerna och de efterföljande atmosfäriska omvandlingsprocesserna påverkar luftens sammansättning, vår hälsa, ekosystem och klimat. Vår forskning utgår från kemiska och fysiska egenskaper hos bränslen och emissioner.

Fotokemi

Fotokemisk smog påverkar aerosolpartiklars egenskaper där till exempel omvandling av sot kan förändra vattenupptag och molnbildning. Atmosfärskemi inom fotokemisk smog studerar komplexa oxidationsmekanismer för organiska föreningar som bidrar till bildning av sekundära organiska aerosoler (SOA).

Forskargrupper inom atmosfärsvetenskap

Johan BomanJohan Boman

Forskar i skärningspunkten mellan miljövetenskap, fysik och kemi, med särskilt fokus på luft- och livskvalitet i stadsområden i låg- och medelinkomstländer. 

Mattias HallquistMattias Hallquist

Forskningen handlar om atmosfäriska partiklar och deras egenskaper ur ett molekylperspektiv, i allt från laboratoriestudier av aerosolbildning från oxidation av organiska föreningar till fältmätningar av urbana aerosoler.

Ravi Kant Pathak

Arbetar för att förbättra den grundläggande förståelsen för växelverkan mellan sot och organiska aerosoler i atmosfären. Forskar kring de molekylära processer som är relevanta för regionalt brunt dis i framför allt Asien, inklusive betydelsen av biobränslen. Utsläpp av neurotoxiner från förbränning av biobränslen är också en del av forskningen.

Jan PeterssonJan Pettersson

De grundläggande laboratoriebaserade och teoretiska studierna syftar till en förbättrad konceptuell förståelse av viktiga aerosolprocesser, inklusive bildning av partiklar, bildning av molndroppar och ispartiklar och heterogen kemi som äger rum på dessa partiklar.

Erik ThomsonErik Thomson

Grundläggande kemiska och fysikaliska processer relaterade till atmosfäriska fasövergångar inklusive bildning och utveckling av is och snö.

Forskning för hållbar utveckling

17 globala mål för hållbar utveckling

Vår forskning inom atmosfärsvetenskap bidrar till hållbar utveckling på många olika sätt. Forskningen fokuserar främst på källor, effekter och lösningar relaterade till luftkvalitet och klimat.

Forskning relaterad till källor kan kopplas till mål 7 (energi), men också till mål 8 (industriproduktion, inklusive arbetsförhållanden), mål 9 (industri och infrastruktur), mål 12 (konsumtion) och stads- och transportrelaterade frågor inom mål 11 (Hållbara städer).

Forskning om effekter inkluderar studier som är relaterade till mål 3 (Hälsa) och mål 13 (Klimat) men det är också kopplat till mål 2 (fattigdom), mål 6 (vatten och sanitet), mål 15 (ekosystem) och mål 14 (vatten).

Forskningsbehov för lösningar på de komplexa områdena luftkvalitet och klimat finns i de övriga 6 hållbarhetsmålen, där mycket av arbetet innebär kapacitetsuppbyggnad i länder med låg och medel-inkomst.

Läs mer om forskning och hållbar utveckling.

Institutionens forskare

Institutionens vetenskapliga publikationer

Sidansvarig: Katleen Burm|Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?