Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Cell- och molekylärbiologi

Divisionen för cell- och molekylärbiologi studerar livets celler och molekyler för att genom grundläggande forskning förbättra människans hälsa och miljön.

Huvudområden är

 • föroreningar
 • cancer
 • åldrande
 • malaria
 • bakterie infektioner
 • metabola, utvecklingsmässiga, nervnedbrytande och ärftliga sjukdomar.

Divisionens forskare kombinerar avancerade molekylära metoder, såsom genetisk ingenjörskonst, med datorbaserad analys för att förstå jäst, bakterie, mask, mus och människoceller. Särskilda styrkor är användningen av jästceller såsom biologiska modellsystem för människoceller samt robotiserade system för att registrera  egenskaper hos många celler samtidigt.

Fokusområden är

 • Metallbiologi
 • Molekylers och arvsmassors evolution
 • Kontroll av proteinkvalitet
 • Signalering och kommunikation i mikrober
 • Antibiotikaresistens i bakterier och malariaparasiter
 • Cellskelettets uppbyggnad och nedbrytning
 • Embryots utveckling till foster
 • Ämnesomsättningens reglering
 • Cellers stressmotstånd

Divisionen för cell- och molekylärbiologi är med många ämnesöverskridande samarbeten med kemister, kliniker, bioinformatiker, läkemedels- och biotekniska företag i hjärtat för Göteborgs universitets forskning inom livsvetenskaperna.

Vetenskapliga rapporter publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter, forskningsbidrag från prestigefyllda vetenskapsråd, däribland Europeiska Vetenskapsrådet, och långvariga samarbeten med ledande forskare över hela världen återspeglar divisionens höga kvalitet.

Divisionen erbjuder varma och välkomnande forskningsmiljöer och forskningsnära utbildning för studenter med livsvetenskapsintresse.

Forskargrupper inom cell- och molekylärbiologi

Anders BlombergAnders Blomberg

Studerar hur framförallt havslevande organismer hanterar stress, som uttorkning och förorenande kemikalier. Använder framför allt metoder inom funktionsgenomik. Modell: Jäst och havstulpan.

Peter Carlsson

Undersöker hur en klass av regleringsproteiner kontrollerar geners uttryck under embryors utveckling, cellers differentiering och sjukdomsutveckling genom musgenetik och molekylära metoder. Modell: mus och människoceller.

Anne FarewellAnne Farewell

Undersöker spridningen av antibiotikaresistensgener mellan bakterier med tanken att fördröja denna och därigenom förlänga tiden innan vilken en ny antibiotika förlorar sin användbarhet. Utvecklar också undervisningen på universitetsnivå. Modell: bakterieceller.

Julie Grantham

Studerar hur proteinet CCT kontrollerar andra proteiners vikning och veckning och därigenom cellskelettet och mikrotubulernas funktion i celldelningen. Modell: mus och människoceller.

Malte HermanssonMalte Hermansson

Bakterier renar vårt avloppsvatten. Forskning om mikrobiella biofilmers ekologi kan förbättra hur avloppsvattnet renas från kväve. Hur regleras bakteriers fastklibbning vid varander och omgivningen av cellens ytstrukturer, och vilken roll har de utstickande fimbrierna? Modell: bakterieceller.

Beidong LiuBeidong Liu

Utvecklar storskaliga metoder för att avläsa cellegenskaper som har betydelse för hur proteiner klibbar ihop till aggregat och åldrar celler, ändrar stressförsvaret och orsakar nervnedbrytande sjukdomar. Modell: jästceller

Margit Mahlapuu

Kartlägger de molekylära mekanismer som styr lipidinlagring, inflammation och insulinkänslighet i levern, samt undersöker hur dessa processer i levern påverkar andra vävnader. Modell: mus och människoceller.

Marc PilonMarc Pilon

Genetiska mekanismer som reglerar hur cellmembranets sammansättning förändras som ett svar på kost- eller miljöutmaningar. Modell: mask, mus och människoceller.

Hiroki ShibuyaHiroki Shibuya

Studerar kromosomernas nedärvning vid meiotisk celldelning i däggdjur. Använder en kombination av genetiska, cytologiska och biokemiska metoder. Modell: mus och människoceller.

Per SunnerhagenPer Sunnerhagen

Stress ändrar mängden och fördelningen av ribonukleinsyror samt bildningen av protein och ribonukleinsyraklumpar. Därigenom ändras cellens motståndskraften mot stress, signalering och hur cancerceller svarar på behandling. Studerar också antibiotikaresistens i bakterier och malaraparasiter för att upptäcka nya mål för mediciner. Modell: jäst och bakterieceller.

Markus TamasMarkus Tamas

Studerar hur och varför celler förgiftas av metaller, känner av giftiga metaller i sin omgivning och blir motståndskraftiga mot dem. Använder mikrobiologiska, cellbiologiska och genetiska metoder. Modell: jästceller.

Jonas Warringer

Molekyler i cancerceller och infekterande bakterier förändras över tid vilket ofta medför att behandlingar misslyckas. Genom att förstå och motverka cancercellers och bakteriers molekylära evolution hoppas vi förbättra utfallet av behandlingar och därigenom människors hälsa. Modell: jäst och bakterieceller.

Forskning för hållbar utveckling

17 globala mål för hållbar utvecklingVår forskning i cell- och molekylärbiologi bidrar på många olika sätt till en hållbar utveckling. Bland annat arbetar vi med:

Hälsa och välbefinnande.
Vi arbetar med att utveckla nya mål och strategier för att motverka:

 • Cancer
 • Åldrande
 • Malaria
 • Bakterieinfektioner och antibiotikaresistens
 • Nervnedbrytrande sjukdomar, inklusive Alzheimer
 • Utvecklingsjukdomar
 • Metabola sjukdomar, inklusive diabetes, och fettlever
 • Ärftliga (genetiska) sjukdomar

Rent vatten och sanitet såväl som hållbara städer och samhällen.
Divisionen utvecklar nya strategier och metoder för att motverka:

 • Metallers och kemikaliers förorening av land och vatten
 • Rening av avloppsvatten

Läs mer om forskning och hållbar utveckling.

Institutionens forskare

Institutionens vetenskapliga publikationer

Sidansvarig: Katleen Burm|Sidan uppdaterades: 2020-01-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://cmb.gu.se/forskning/cell--och-molekylarbiologi/
Utskriftsdatum: 2020-08-08