Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Riskbedömningar

Enligt Arbetsmiljöverket föreskrift AFS 2014:43 om ”Kemiska arbetsmiljörisker” erfordras kunskaper om riskerna med olika kemiska produkter, inklusive risken för brand eller explosion, produkternas faktiska eller möjliga grad av toxicitet och andra egenskaper. Vidare krävs det kännedom om vilken beredskap som erfordras om något oväntat skulle hända och även kännedom om vilka säkerhetshöjande åtgärder som är nödvändiga för ett minimera konsekvenserna om något oväntat trots allt skulle hända.

Arbetsmiljöverket föreskrift AFS 2001:1 om “Systematiskt arbetsmiljöarbete” rymmer liknande lagkrav på även allt annat i arbetslivet som kan innebära olycksrisker. Dokumenterad information om detta och annat skall finnas tillgänglig innan det praktiska arbetet påbörjas. Kan ett nytt arbetsmoment tänkas vara riskabelt på något sätt så skall man alltid börja med att göra en så kallad riskbedömninganalys eller “riskbedömning”. Det är gruppledarens arbetsuppgift och arbetsgivarens ansvar att se till att nödvändiga riskbedömningar blir gjorda.

Principen för riskbedömningar är okomplicerad och rakt på sak. Varken vår eller någon annans verksamhet är riskfri. Och som vi alla måste vara medvetna om är att det i många fall kan handla om en hårsmån om en olycka inom verksamhet slutar "lyckligt" eller i livslång invaliditet eller till och med något ännu värre. Innan ett nytt arbetsmoment påbörjas så skall medarbetaren reflektera ett ögonblick på om det finns något i den kommande processen som kan gå snett eller på annat sätt innebära en risk. Skall en ny kemikalie tas i bruk så erfordras information om egenskaperna hos denna nya kemikalie. Skall arbete med en ny teknisk applikation ske så erfordras information om vilka risker som kan tänkas vara relaterade till den nya applikationen. Skall något transporteras från punkt A till punkt B så erfordras information om vilka risker som kan tänkas vara förknippade med transporten etc. Visar denna riskbedömning att det finns risker som bör beaktas, så skall de förebyggande åtgärderna vara genomförda innan det nya arbetet påbörjas. Skulle en olycka eller motsvarande ändå drabba oss så är en dokumenterad riskbedömningsanalys det enda dokument som kan skydda oss om händelsen skulle utmynna i en rättslig process.

En skriftlig riskbedömning kan göras med valfritt riskbedömnings-verktyg eller alternativt, på ett vanligt blankt papper. I KLARA finns en praktisk modul för riskbedömning av kemiska produkter. Modulen medger riskbedömningar både på svenska och engelska och rymmer även detaljerade instruktioner om hur varje moment i processen skall tolkas och bedömas. I Rutiner och Regler Bilaga 3 finns ett formulär för riskbedömningar av andra arbetsmoment än hantering av kemiska produkter.

Börja med att riskbedöma de vanligaste metoderna som används samt de metoder som innebär störst risk. Är endast del av en metod riskfyllt så går det bra att göra en riskbedömning av endast detta specifika moment. Vi omfattande metoder så kan en uppdelning I flera olika riskbedömningar vara attraktivt. Protokoll som inkluderar kemiska produkter med likartade egenskaper (e.g. metallhydrider, Grignardreagens, organiska peroxider och andra starka oxidanter etc.) behöver inte alltid riskbedömas var för sig. Det viktiga är att du som gruppledare och/eller blivande användare av materialet fullt ut förstår produktkategorins egenskaper och bakgrund till de riskfraser som är relaterade till den riskbedömnda produktkategorin, och även kan förmedla denna information till andra berörda medarbetare.

Riskbedömningen av kemiska produkter bör inkludera:

 • En övergripande, kortfattad metodbeskrivning
 • Vilka lokaler (rumsnummer) som är berörda av verksamheten
 • Vilka ämnen/produkter som skall riskbedömas.
 • Gällande klassificering för ev. ämnen/produkter som skall användas
 • Riskfyllda moment och situationer som kan uppkomma
 • Exponeringsgrad
 • Personskyddsinstruktioner
 • Förebyggande åtgärder
 • Åtgärder vid olycka/spill
 • Bedömd total risk
 • Namn på de som medverkat vid riskbedömningen
 • Signatur (chef eller ansvarig forskningsledare)

Visar denna genomgång att arbetet är “riskfyllt” eller “mycket riskfyllt” så skall de erforderliga säkerhetshöjande åtgärderna vara uppfyllda innan det praktiska laboratoriearbetet påbörjas.

För att riskbedömningen skall vara giltlig så skall det alltså framgå vem eller vilka som medverkat vi bedömningen. Dokumentet skall även skrivas ut, godkännas och signeras av den ansvariga för verksamheten. Riskbedömningen skall därefter finnas tillgänglig i de lokaler som riskbedömningen avser och uppdateras om nya omständigheter uppkommer. Det är viktigt att alla berörda på arbetsplatsen är informerade och förstår de eventuella risker som
kan föreligga. Ofta är det därför bra om eller alternativt nödvändigt att dokumentet finns tillgängligt på både svenska och engelska.

Sidansvarig: Katleen Burm|Sidan uppdaterades: 2019-01-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?