Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningsberedning

Utbildningsberedningens uppgift är att hantera ärenden av policykaraktär, inklusive uppdrag från prefekt och institutionsråd. Ansvarar för uppföljning och kvalitetssäkring av all utbildningsverksamhet på institutionen.

Övergripande arbetsuppgifter och styrning

 • Samlad beredningsgrupp med ansvar för all utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå) vid institutionen.
 • Förslag från gruppen lämnas till prefekt eller institutionsråd beroende på ärendets art.
 • Hantera ärenden av policykaraktär, inklusive uppdrag från prefekt och institutionsråd.
 • Ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av utbildningsverksamheten.
 • Bistå vid utformningen av institutionens styrdokument.
 • Policydokument och handlingsplaner är styrande.
   

I utbildningsberedningen ingår: vice prefekt (ordf.), studierektor utbildning forskarnivå, studierektor utbildning grund- och avancerad nivå, studieadm./koordinator, lärare (3 st), doktorand (2 st), student (2 st), adjungering vid behov.

Grundutbildningskommittén

Grund- och avancerad nivå

 • Initiera och bereda förslag till nya och förändrade kurs- och utbildningsplaner.
 • Kontinuerligt följa upp examensmålen i kurs- och utbildningsplaner, specifikt deras koppling till examensordningen.
 • Ansvarar för en kontinuerlig översyn av institutionens kursutbud och vid behov ge förslag till satsningar i anslutning till revidering i utbudet.
 • Följa upp utbildningens genomförande och resultat och vid behov ge förslag till åtgärder.
 • Följa upp statistik från kursvärderingar från institutionens kurser och med jämna mellanrum, i samråd med Samverkansberedningen (SB), initiera kurs- och programutvärderingar.
 • Följa upp förslag till kursutbud och verksamhetsplan för påföljande kalenderår.

I grundutbildningskommittén ingår: studierektorer, studieadministratör/koordinator, adjungering vid behov.

Forskarutbildningskommittén

Forskarnivå

 • Initiera och planera institutionsövergripande och områdesspecifika forskarutbildningskurser, och vid behov ge förslag för deras genomförande.
 • Följa upp examensmålen i kurs- och utbildningsplaner, specifikt deras koppling till examensordningen.
 • Följa upp processen för doktorandernas årliga uppdatering av den individuella studieplanen.
 • Kontrollera/granska samverkan mellan doktorand, handledare och examinator, initiera kontinuerliga möten för examinatorer och handledare i forskarutbildningen.
 • Initiera och ge förslag till kurser i handledarutbildningen.
 • Följa upp förslag till assistenttjänstgöring för doktorander påföljande kalenderår.
 • Efter förfrågan från Samverkansberedningen (SB) vara SB behjälpligt med förberedande åtgärder för att främja den utåtriktade informationen vid rekryteringen av doktorander.

I forskarutbildningskommittén ingår: studierektorer, studieadministratör/koordinator, adjungering vid behov.

Sidansvarig: Katleen Burm|Sidan uppdaterades: 2012-05-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?