Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildning i kemi

Med sin spetskompetens hittar kemister lösningar på morgondagens globala utmaningar inom hälsa, miljö och klimat. De använder sin kunskap om kemiska ämnen och deras reaktioner för att skapa nya läkemedel och nya material som är återvinningsbara, miljövänliga och energisnåla. Kemi spelar alltså en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och behovet av välutbildade kemister ökar ständigt.

På institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs toppforskning inom analytisk, oorganisk och fysikalisk kemi, organisk och läkemedelskemi, biokemi och strukturbiologi samt atmosfärsvetenskap. I denna stimulerande miljö får du som student mycket goda förutsättningar att fördjupa dina vetenskapliga kunskaper och utveckla din experimentella skicklighet.

Program och kurser

Du kan läsa följande program och fristående kurser i kemi på grund- och avancerad nivå:

 • Kandidatprogram i kemi

  Kandidatprogrammet i kemi (180 hp) ger dig en bred kemikompetens med möjligheter till egna val under utbildningen. Kursutbudet är starkt knutet till aktuell forskning med stort fokus på experimentella färdigheter.

  Under sista året på kandidatprogrammet väljer du inriktning. Beroende på din specialisering får du ut en av följande kandidatexamen:

  • Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet kemi, eller
  • Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet läkemedelskemi.

  Du som läser kandidatprogrammet i kemi kan även ta ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi (210 hp). Utbildningen är unik i landet och ger dig ännu fler möjligheter på arbetsmarknaden.

  Det här läser du
  År 1
  KEPK1 - Kurspaket i kemi (termin 1)
  MMGK11 - Naturvetarmatematik (termin 2)
  KEM070 - Analytisk kemi (termin 2)

  År 2
  KEM030 - Organisk kemi (termin 3)
  KEM040 - Fysikalisk kemi (termin 3)
  KEM060 - Biokemi (termin 4)
  KEM050 - Oorganisk kemi (termin 4)

  År 3
  Profilering inom kemi (termin 5).
  MSG830 - Experimentplanering (termin 6)
  NTH001 - Vetenskapsteori (termin 6)
  KEM916 - Examensarbete - Självständigt arbete A (termin 6)

  Mer information: Kandidatprogrammet i kemi

 • Internationellt masterprogram i kemi

  masterprogrammet i kemi (120 hp) fördjupar du dina kemikunskaper inom de forskningsområden du är mest intresserad av: analytisk kemi, biokemi och strukturbiologi, fysikalisk kemi eller atmosfärsvetenskap.

  Du avslutar dina masterstudier med ett examensarbete i en av våra framgångsrika forskargrupper med specialisering inom din valda inriktning. Du kan välja att göra ett examensarbete på 30, 45 eller 60 hp. Motsvarande läser du kurser på 90, 75 eller 60 hp.

  Undervisningen ges på engelska.

  Masterpogrammet i kemi

  Masterprogrammet i kemi ger dig en djup förståelse för ämnet genom att du lär dig att använda avancerade experimentella och teoretiska metoder. Du vässar dina färdigheter genom att analysera de komplexa processerna på atomnivå och deras relationer. Dessa grundläggande kunskaper är mycket användbara inom många moderna tillämpningar såsom:

  • syntes av organiska föreningar för läkemedelsutveckling
  • syntes av nya nanomaterial
  • förbättra funktionaliteten hos material som används i industriella processer genom att förändra deras yt-egenskaper
  • utveckling av nya analytiska verktyg för miljö- och biosystem
  • utveckling av nya modelleringsmetoder och simuleringar för komplexa system
  • för design, produktion och strukturbestämning av biomolekyler.

  Genom valet av ditt masterprojekt kan du specialisera dig i analytisk, fysikalisk, organisk eller oorganisk kemi.

  Under det första året läser du 60 hp kurser. Vi rekommenderar att du väljer bland följande fördjupningskurser:

  Under det andra året gör du ett examensarbete i en av våra framgångsrika forskargrupper med specialisering inom din valda inriktning:

  • analytisk kemi
  • atmosfärskemi
  • biokemi och strukturbiologi
  • elektrokemi
  • fysikalisk kemi
  • oorganisk kemi

  Mer information: Masterprogrammet i kemi

  Hållbarhetsrelaterad kemi

  Är du intresserad av hållbarhetsrelaterad kemi, kan du läsa masterprogrammet i Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem. I det här programmet lär du dig hur mänskliga aktiviteter är kopplade till atmosfärens, klimatets och ekosystemens fysiska och kemiska egenskaper samt hur relaterade problem kan minskas. Du ger studierna en kemi-inriktning genom att välja följande kurser utöver de obligatoriska kurserna på programmet:

  Mer information: Masterprogrammet i Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem

 • Internationellt masterprogram i organisk kemi & läkemedelskemi

  Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi (120 hp) ger dig gedigna kunskaper inom området design och framställning (syntes) av substanser som kan ge specifika effekter på kroppen eller utgöra grunden för nya spännande material. Programmet omfattar också fördjupade studier av organisk-kemiska reaktioner där bland annat principer för stereoselektiv syntes samt metallorganisk kemi speciellt studeras.

  Genom den bredd som finns i forskningen och grundutbildningen på institutionen får du möjlighet att speciellt profilera programmet antingen mot organisk kemi eller mot läkemedelskemi.

  Undervisningen ges på engelska.

  Under det första året läser du 60 hp. Vi rekommenderar att du väljer bland följande fördjupningskurser:
  • KEM815 - Avancerad organisk kemi
  • KEM350 - Design och produktion av biomolekyler
  • KEM825 - Organisk och läkemedelskemi & KEM552 - Grundläggande molekylmodellering
  • KEM750 - Avancerad organisk syntes (obligatoriskt)
  • KEM760 - Avancerad läkemedelskemi (obligatoriskt)

  Under det andra året gör du ett examensarbete i en av våra ledande forskargrupper. Ämnen för examensarbetet är organisk kemi eller läkemedelskemi.

 • Fristående kurser i kemi

  I stället för att följa ett färdigt program, kan du kombinera olika kurser till en egen examen. Genom att välja från ett större utbud, även kurser från andra inriktningar såsom juridik eller ekonomi, skapar du dig en unik profil på arbetsmarknaden.

  En stor andel av våra kemikurser är hållbarhetsmärkta. Syftet med märkningen är att synliggöra vilka kurser som behandlar frågeställningar kring hållbarhet.

  Fristående kurser i kemi på grundnivå
  Fristående kurser i kemi på avancerad nivå
  Alla fristående kurser på Göteborgs universitet

Översikt utbildningsprogram i kemi och molekylärbiologi.

Skapa en unik profil på arbetsmarknaden

Du kan skräddarsy din utbildning efter egna intressen och ambitioner. Du kan specialisera dig i ditt ämne eller bredda dina kunskaper genom att läsa andra naturvetenskapliga kurser och/eller läsa andra ämnen på universitetet. På så sätt skapar du en unik profil på arbetsmarknaden.

Några exempel:

 • Du kan kombinera dina kemistudier med molekylärbiologi och neurovetenskaper och skapa en unik profil inom life science.
 • Du kan kombinera dina kemistudier med andra ämnen på universitetet såsom ekonomi, ledarskap eller ett språk och skapa en unik tvärvetenskaplig profil på arbetsmarknaden.

Så sker undervisningen

Du får en gedigen utbildning i nära anknytning till ledande forskning och fördjupar dig i det senaste inom ditt ämne, både i teori och i praktik.

Utöver kunskaper i ditt ämne, utvecklar du andra viktiga kärnkompetenser såsom noggrannhet, samarbetsförmåga, förmåga att kritiskt analysera och effektivt lösa problem, förmåga att tydligt presentera och kommunicera resultat med mera. Det gör dig väl förberedd för olika utmaningar som väntar dig i arbetslivet.

Kortfattat om vårt sätt att undervisa:

 • Du läser en kurs i taget.
 • Undervisningen sker oftast i små grupper och du har nära kontakt med dina engagerade lärare.
 • Genom att använda problembaserade inlärningsmetoder i form av mini-projekt utvecklar du ditt kritiska och analytiska tänkande. Muntliga och skriftliga presentationer av vetenskapligt material kommer att stärka din kommunikationsförmåga.
 • Du tillbringar en stor del av din tid i laboratoriet där du arbetar enskilt eller i par.
 • I slutet av din masterutbildning gör du ett individuellt examensarbete på 30 hp, 45 hp eller 60 hp inom en av våra ledande forskargrupper.

Arbetsmarknaden för kemister är god

Som färdig kemist kan du jobba i många olika branscher.

Arbetsmarknaden för kemister.

Inom den privata sektorn kan du arbeta på olika typer av kemiföretag, inom läkemedelsindustrin, på livsmedelsföretag, analys- och synteslaboratorier, såväl laborativt som med forskning och utveckling.

 


Therese Richardsson berättar om sitt jobb på AstraZeneca


Inom den offentliga sektorn kan du till exempel jobba på myndigheter såsom Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket eller Rättsmedicinalverket.

Har du gått forskarutbildningen, kan du även satsa på en karriär inom universitetet. En lärarbehörighet i kemi är ett säkert kort när det gäller anställning inom skolan.

Under din kemiutbildning utvecklar du många andra kompetenser som är attraktiva för framtida arbetsgivare. Du kan också skapa en unik profil genom valfria kurser. Därmed har du många fler karriärvägar att välja mellan.

Arbetsmarknaden för kemister är god. Med många pensionsavgångar i sikte och få kemister som examineras, förväntas det vara brist på kemister i framtiden.

Läs mer om kemister i arbetslivet
SACO – Studieval och karriär: Kemist (öppnas i nytt fönster)
Naturvetarna – Här jobbar naturvetare i kemi (öppnas i nytt fönster)
Kemikarriär.se (öppnas i nytt fönster)

3 ytterligare skäl att läsa kemi vid Göteborgs universitet

1. Göteborg satsar stort på life science. Redan idag har du som student närhet till framtida arbetsgivare såsom AstraZeneca och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med start år 2019 kommer området kring AstraZenecas anläggning i Mölndal att byggas ut till en internationell forskningsarena inom life science (öppnas i nytt fönster) med nästan 7000 nya arbetsplatser. Göteborgs universitet arbetar också för att stärka livsvetenskaperna i den västsvenska regionen och kommer att samla forskare inom life science i en ny byggnad på Medicinareberget.

2. Närhet till framtida arbetsgivare och renommerade forskningscenter. I Göteborg med omnejd finns några av de största arbetsgivarna för kemister i Västsverige: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akzo Nobel och Astra Zeneca. Du har även närhet till Svenskt MNR-centrum (öppnas i nytt fönster), Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine (öppnas i nytt fönster) samt Core Facilities vid Sahlgrenska akademin (öppnas i nytt fönster) vilket är till stor fördel under dina studier och för din framtida karriär.

3. Internationell studiemiljö. Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi läser du i en internationell miljö med många utländska forskare, lärare och studenter. Vill du läsa en del av dina studier utomlands, har du möjlighet att åka till något av våra partneruniversitet runtom i världen. Du kan också ta vara på det stora internationella kontaktnätverket våra forskare har.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med Per Martin Björemark, vår studievägledare i kemi.

Studievägledning i kemi

Per Martin Björemark

Telefon: 031-786 9013
Telefontid: tisdag-torsdag, 10:00-12:00

E-post: svlkemi@cmb.gu.se

Besöksadress: Campus Johanneberg, Kemigården 4,
rum 7012

Vill du anmäla dig till utbildningen?

Anmälan sker på www.antagning.se (länk öppnas i nytt fönster). Där finns också all information som du behöver för att göra en anmälan.

Skugga en student

Följ med en student för att uppleva hur det är att studera kemi vid Göteborgs universitet.

Möt våra studenter

Sebastiaan gör molekyler på labbet

Möt våra alumner

Nina Simics letar lösningar för industrins problem

Marcus Malmgren, uppskalningskemist på AstraZeneca

Marcus läste Organisk och Läkemedelskemi på Göteborgs universitet. Numera jobbar han som uppskalningskemist på AstraZeneca. Se intervjun med Marcus Malmgren (YouTube-video producerad av AstraZeneca/IKEM, publicerats på kemikarriär.se, öppnas i nytt fönster).

Emelie Fritz fick drömjobbet i krisens spår

Shanghairanking Life Science 2018

Göteborgs universitet tillhör topp 3 i Sverige och topp 50 i världen.

Sidansvarig: Katleen Burm|Sidan uppdaterades: 2019-03-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?